De geschiedenis van het huis...

Oorspronkelijk was het huis eigendom van Familie Meyer. In 1927 kocht Joseph de boerderij voor zijn dochter Emma, die vroeg weduwe was geworden. 

Zij richtte er een kleine dorpskruidenierszaak in. Zij hertrouwde met Alfred Brasselle.

Dan kwam de oorlog, en haar man werd gevangen genomen, maar in die zware jaren stonden Emma en haar dochter elkaar bij. Opgelucht zagen ze Alfred in 1945 terug, wel vermagerd, maar in leven.

Emma en haar familie leidden dan een rustig leven in het huis totdat Emma in 1974 stierf.

Natuurlijk heeft het huis veel verbouwingen gekend, en zij zou waarschijnlijk verbaasd zijn over de vele veranderingen.

Maar anderzijds ziet u uw huis ook met grote trots verschillende periodes doormaken en zich aan de levensgewoonten aanpassen.